A A A

28 czerwca 2022 odbyło się niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie z malarką Marią Samborską , pod hasłem: "Anna Wazówna I jej najnowszy wizerunek ". Pani Maria Samborska zdradziła kulisy i proces tworzenia obrazu przedstawiającego Annę Wazówną. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja o różnych wizerunkach Anny Wazówny i historii losów obrazów z jej podobizną.