A A A

Kolekcja Zygmunta Danka

 AKT PRZEKAZANIA KOLEKCJI

Akt darowizny

 

Kolekcja Zygmunta Danka

 AKT PRZEKAZANIA KOLEKCJI

Akt darowizny

 

Wydawnictwa zwarte

WYDAWNICTWA ZWARTE

a) Książki w języku polskim

    ANDERS Władysław: Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1945. - Newton 1949. - 447, [15] s. : il.
    ASH Timothy Garton: Historia na gorąco: eseje i reportaże z Europy lat 90. - Kraków 2000. - 535, [1] s.
    BARDACH Janusz: Człowiek człowiekowi wilkiem: przeżyłam Gułag. - Kraków 2002. - 419,[4] s.
    BARTELSKI Lesław, BUKOWSKI Tadeusz: Warszawa w dniach Powstania 1944. - Warszawa 1980. - 262 s.
    BARTOSZEWSKI Władysław: Dni walczącej stolicy : kronika Powstania Warszawskiego. - Warszawa 1989. - 372 s.
    BARTOSZEWSKI Władysław: Na drodze do niepodległości. - Paryż 1987. - 565 s.
    BERBERYUSZ Ewa: Anders spieszony. - Londyn 1992. - 238 s.
    BERBERYUSZ Ewa: Książę z Maisons-Laffitte...o wydawcy "Kultury" paryskiej. - Warszawa 2000. - 202, [5] s. : il.
    BESALA Jerzy: Tajemnice historii Polski. - Poznań 2003.- 272 s. : il., mapy
    BIELECKI Tadeusz: Podziemna walka o Polską niepodległą. - Philadelphia 1979. - 512 s. : i l.
    BIEŃ Adam: Listy z Łubianki. - Kraków 1997. - 306 s. : 21 il.
    BIEŃ Adam: Więźniowie Moskwy. - Chicago 1987. -352 s.
    BIKONT Anna: My z Jedwabnego. - Warszawa 2004. - 417, [15] s. : fot., il., portr.
    BITWA o Skalbmierz 1944. - Warszawa 1996. - [20] s. : pomniki
    BŁAŻYŃSKI Zbigniew: Mówi Józef Światło : za kulisami bezpieki i partii 1940-1955. - Londyn 1986. - 320 s.
    BOYES Roger: Nagi prezydent : życie polityczne Lecha Wałęsy. - Londyn 1995. - 369 s.
    BÓR-KOMOROWSKI Tadeusz: Armia podziemna. - Londyn 1979. - 400 s. : il.
    BRATNY Roman: Kolumbowie rocznik 20 [dwudziesty]. - Warszawa 1977. - 635 s.
    BRONIEWSKI Stanisław: Całym życiem : Szare Szeregi w relacji naczelnika. - Warszawa 1983. - 367 s.
    BRZEZIŃSKI Zbigniew: O Polsce, Europie i świecie 1988-2001. - Warszawa 2002. - 467 s.
    BUDNY Michał: Wspomnienia niefrasobliwe. - Londyn 1985. - 232, [24] s.
    BUJAK Adam: Wojtyła. -Wrocław 1997. - 235 s. : il. kolor.
    BUJAK Adam: Wojtyła...od Wadowic do tronu papieskiego. - Wrocław 1999. - 235, [5] s. : il. kolor.
    CENTKIEWICZ Sławomir: Oczami bezpieki : szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL. - Kraków 2005. - 661 s., : [20] s. il.
    CHODAKIEWICZ Marek Jan: Żydzi i Polacy 1918-1955; współistnienie- zagłada- komunizm. - Warszawa 2000. - 731 [4] s.
    CHOPIN i jego ziemia. - Warszawa 1981. - 166 s. : il.
    CUNGE Emanuela: Uciec przed Holocaustem. - Łódź 1997. - 343 s.
    CIECHANOWSKI Konrad: Armia "Pomorze "1939. - Warszawa 1982. - 394, [16] s. : il.
    CIECHANOWSKI Konrad: Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945. - Warszawa 1972. - 424 s. : szkice, 6 fot.
    CIEŃSKI Włodzimierz: Rodzicom o dzieciach : Cz. 1. O psychologii dziecka. - Londyn 1953. - 111 s.
    CZAPSKI Józef: Na nieludzkiej ziemi...więzień Starobielska 1939-41 poszukuje zaginionych polskich ofiar w ZSRR. - Kraków 2001. - 376 [4] s. : il.
    CZARNYSZEWICZ Florian: Losy pasierbów . - Paryż 1958. - 332 s.
    CZUCHNOWSKI Wojciech: Blizna : proces Kurii Krakowskiej 1953. - Kraków 2003. - 212, [4] s., [16] s. tabl. : il.
    DADROWSKI Antoni Bohun: Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych : pamiętnik dowódcy, świadectwa żołnierzy, dokumenty. - Londyn 1984. - 288, [ 8 ] s. : il.
    DAVIES Norman: Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. - Kraków 2000. - 300, [7] s.
    DAVIES Norman: Powstanie '44. -Kraków 2004. - 958,[2] s. : il., - mapy.
    DAVIES Norman: Smok wawelski nad Tamizą: eseje, polemiki, wykłady. - Kraków 2001. - 317 [3] s. : [20] s. il. kolor.
    DĄBROWSKA Maria: Dzienniki 1914-1925. - Warszawa 1998. - 409, [1] s., portr.
    DĄBROWSKA Maria: Dzienniki. [T.] 2, 1926-1935. - Warszawa 1999. - 429 [3] s.
    DĄBROWSKA Maria: Dzienniki. [T.] 3, 1936-1945. - Warszawa 2000. - 576 [4] s.
    DĄBROWSKA Maria: Dzienniki powojenne : 1945-1949. - Warszawa 1996. - 520 s. : il.
    DĄBROWSKA Maria: Dzienniki powojenne : 1950-1954. - Warszawa 1996. - 482 s. : il.
    DĄBROWSKA Maria: Dzienniki powojenne : 1955-1959. - Warszawa 1996. - 465 s. : il.
    DĄBROWSKA Maria: Dzienniki powojenne : 1960-1965. - Warszawa 1996. - 413 s. : il.
    DEC Władysław: Narwik i Falaise. - Warszawa 1972. - 423 s., [10] k. tabl.
    DOBRACZYŃSKI Jan: Błękitne hełmy na tamie. - Warszawa 1979. - 342 s.
    DOBRSKI Bolesław: Byłem żołnierzem Wermachtu : trzecie pokolenie Bartków. - Londyn 2002. - 415, [1] s. : il.
    DROGI Cichociemnych. - Londyn 1972. - 412, [2] s. : il.
    DROGI do zwycięstwa. - Warszawa 1988. - 201 reprodukcji il. kolor.
    2 [DRUGI]  Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza . - Warszawa 1994. - 278 s.
    DUDEK Antoni: Reglamentowana rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988 -1990. - Kraków 2004. - 511 s.
    DUNIN -WĄSOWICZ Krzysztof: Obóz koncentracyjny Stutthof. - Gdańsk 1970. - 303 s.
    DURACZYŃSKI Eugeniusz, TEREJ Jerzy Janusz: Europa podziemna 1939-1945. - Warszawa 1974. - 410 s.
    DYGASIŃSKI Adolf: Gody życia : opowieść. - Warszawa 1948. - 148 s.
    DZIEJE Polski w obrazkach. - Warszawa 1959. - 186 s. : il. kolor
    DZWONKOWSKI Roman: Polacy na dawnych kresach wschodnich : z problematyki narodowej i religijnej. - Lublin 1994.  - 150 s.
    EKSPRES reporterów: Osiemnaście długich dni. - Warszawa 1980. - 175 s.
    ENGLERT Juliusz , BARBARSKI Krzysztof: Generał Anders. - Londyn 1990. - 192, [7] s. dok. : fot. (w tym kolor.), portr.
    ENGLERT Juliusz , BARBARSKI Krzysztof: Generał Maczek i żołnierze 1 [Pierwszej] Dywizji Pancernej. - Londyn 1992.       - 159 s. : il.
    ENGLERT Juliusz, NOWIK Grzegorz: Józef Piłsudski komendant Naczelnik Państwa pierwszy Marszałek Polski. - Londyn 1991. - 258, [18] s. : il. kolor.
    ERDMAN Jan: Droga do Ostrej Bramy. - Londyn 1984. - 441, [12] s. : il.
    FĄFARA Eugeniusz: Wojnar i jego żołnierz : opowieść o Janie Pszczole " Wojnarze" , komendancie BCh obwodu pińczowskiego. - Warszawa 1976. - 290 s.
    FIJAŁKA Michał: 27 [DWUDZIESTA SIÓDMA] Wołyńska Dywizja Piechoty AK [ARMII KRAJOWEJ]. - Warszawa 1986. - 226, [2] s., [56] s. tabl. : faks., fot., mapy., portr.
    FILAR Władysław: Nasz człowiek w Abweherze : tajemnica Władysława Boczonia. - Warszawa [2005]. - 328, [2] s., [26] s. il.
    FILAR Władysław: Wołyń 1939-1944 : eksterminacja czy walki polsko - ukraińskie : studium historyczno - wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej. - Toruń 2003. - 467 s. : fot., il., mapy.
    FLISOWSKI Zbigniew: Tu , na Westerplatte. - Warszawa 1974. - 120, [12] s. : 8 tabl.
    FLISOWSKI Zbigniew: Westerplatte . - Warszawa 1978. - 432 s., [16] k. : tabl.
    FRISZKE Andrzej : Polska : losy państwa i narodu 1939-1989. - Warszawa 2003. - 517, [2] s.
    GAŁCZYŃSKA Kira: Nie wrócę tu nigdy czyli Pożegnanie z Mazurami. - Warszawa 1988. - 91, [24] s., tabl.
    GELLA Aleksander: Zagłada drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947...walka społeczeństwa polskiego o niepodległość w latach powojennych. - Warszawa 1998. - 235 [3] s. : il.
    GIBBS Philip: Wolność nie ma ceny : powieść. T. 1. - Londyn 1954. - 294 s.
    GIBBS Philip: Wolność nie ma ceny : powieść. T. 2. - Londyn 1954. - 256 s.
    GIEDROYC Jerzy: Autobiografia na cztery ręce. - Warszawa 1996. - 350 s.
    GIEDROYC Jerzy , BOBKOWSKI Andrzej: Listy 1946-1961. - Warszawa 1997. - 728 s.
    GIEDROYC Jerzy, GOMBROWICZ Witold: Listy 1950-1969. - Warszawa 1993. - 509 s.
    GIEDROYC Jerzy, WAŃKOWICZ Melchior: Listy 1945-1963. - Warszawa 2000. - 546 [5] s.
    GŁOWACKI Janusz: Z głowy. - Warszawa 2004. - 269, [1] s.
    GOMUŁKA Władysław: Pamiętniki. T. 1. - Warszawa 1994. - 463 s., [4 ] k. tabl.
    GOMUŁKA Władysław: Pamiętniki. T. 2. - Warszawa 1994. - 535 s., [4 ] k. tabl.
    GROCHOWALSKI Wojciech: Ku chwale Wieniawy: w 120 rocznicę urodzin. - Łódź 2001. -156 [4] s.
    GROSS Jan Tomasz: Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka; pamięci Szmula Wasersztajna. - Sejny 2000. - 157 s.
    GRYNBERG Henryk: Memorbuch...opowieść o Adamie Brombergu - wydawca, więzień polit., zesłaniec, strojbat., front, czystka, wygnaniec. - Warszawa 2000. -356 [4] s.
    GRZELAK Czesław, K.: Kresy w czerwieni : agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku.  - Warszawa 1998. - 587, [3] s., tabl. złożo. luz.
    GRZELAK Czesław, K.: Kresy w czerwieni : agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. - Warszawa 2001. - 587, [3] s., 8 map złoż. luz.
    GUTOWSKI Gene: Od Holocaustu do Hollywood. - Kraków 2004. - 389, [3] s. : fot.
    HABIELSKI Rafał: Polski Londyn...Polacy, instytucje polityczne, kulturalne, gospodarcze, prasa, teatr, patriotyzm Polonii angielskiej po roku 1945. - Wrocław 2000. - 264 [4] s. : il. kolor.
    HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Gorący oddech pustyni. - Warszawa 1997. - 299 s.
    HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Inny świat... zapiski sowieckie. - Warszawa 2000. -349 [3] s.
    HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Opowiadania zebrane...zbiór opowiadań autora z okresu ostatnich kilkunastu lat. - Warszawa 1999. - 488 [4] s.
    HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Wyjścia z milczenia : szkice. - Warszawa 1998. - 510 s.
    HERMASZEWSKI Władysław: Echa Wołynia. - Warszawa 1998. - 100, [4] s., [16] k. fot. : il., fot. kolor., mapy.
    HERTZ Zygmunt: Listy do Czesława Miłosza : 1952 - 1979. - Paryż 1992. - 519 s.
    HONOR i ojczyzna : bohaterskie czyny Polaków w czasie II wojny światowej. - Kraków [2005]. - 304 s. : il.
    INSTYTUT Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory. - Warszawa 1997. - 383 s.
    IWAŃSKA Alicja: Niezdemobilizowani : Poznań - Warszawa 1945-1946 : powieść . - Londyn 1988. - 131 s
    JAN PAWEŁ II: Nie lękajcie się...myśli o życiu we współczesnym świecie. -Warszawa 1998. - 125, [2] s.
    JAN PAWEŁ II: Wstańcie, chodźmy !. - Kraków 2004. -223, [1] s. : fot. kolor.
    JANKOWSKI Stanisław : Emisariusz " Witold ". - Nowy Jork 1991. - 319, [16] s. : il.
    JANKOWSKI Stanisław: Żołnierze Rzeczypospolitej. - Chicago 2001. - 246, [1] s. : fot.
    JANKOWSKI Stanisław, CIBOROWSKI Adolf: Warszawa : 1945 dziś - jutro . - Warszawa 1979. - 206 s. : il.
    JARUZELSKI Wojciech: Stan wojenny dlaczego... . - Warszawa 1992. - 437 s., [8] k. : il.
    JASNOGÓRSKI: Ołtarz Ojczyzny . - Częstochowa 1991. - 223 reprodukcji + 90 s. : il.
    JEKIEŁEK Wojciech: Auschwitz- na rozkaz sumienia. - Chicago 2001. - 324 s. : fot.
    JESIOTR-SIMON Barbara : Amerykańska kariera. - Kołobrzeg 2001. - 199 s.
    JĘDRZEJEWICZ Wacław: Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T.1. : 1867-1920. - Londyn 1977. - 544 s., fot.
    JĘDRZEJEWICZ Wacław: Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T.2. : 1921-1935. - Londyn 1977. - 605 s. : fot.
    JONKAJTYS-LUBA Grażyna: Opowieść o 2 [DRUGIM] Korpusie Polskim : 60 [SZEŚĆDZIESIĄTA] rocznica bitwy o Monte Cassino. - Warszawa 2004. - 70, [2] s., [22] k. fot.
    JUCHNIEWICZ Mieczysław: Polacy w europejskim ruch oporu 1939-1945. - Warszawa 1972. - 177, [18] s. tabl. : il.
    JUREWICZ Lesław: Zbrodnia czy początek wojny domowej. - Londyn 1980. - 150, [2] s. : il.
    JURGA Tadeusz: Obrona Polski 1939. - Warszawa 1990. - 866 s.
    KACZOROWSKA Teresa: Kiedy jesteście mniej boli.... - Gdynia 2003. - 273, [3] s. : fot., portr.
    KALININ Andrzej: I Bóg o nas zapomniał... . - Kraków 1998. - 208, [3] s.
    KAMIŃSKI Aleksander: Zośka i Parasol : opowieść o niektórych ludziach. - Warszawa 1986. - 800, [18] s. tabl.
    KAPUSTKA Eugeniusz, PTASZEK Bolesław: Partyzancka idzie wiara... : wspomnienia żołnierzy oddziału partyzanckiego BCH-LSB "Sępa". - Warszawa 1972. - 364 s.
    KAPUŚCIŃSKI Ryszard: Cesarz. - Warszawa 1995. - 151 s.
    KAPUŚCIŃSKI Ryszard: Imperium. - Warszawa 1993. - 333 s.
    KARNOWSKI Michał, ZAREMBA Piotr: Alfabet Rokity. - Kraków 2004. - 291, [9] s. : fot.
    KARSKI Jan: Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 : od Wersalu do Jałty. - Warszawa 1992. - 547 s.
    KASPRZYCKI Tadeusz: Polityka pokoju i mocy zbiorowej w epoce Józefa Piłsudskiego. - Londyn 1967. - 40 s.
    KATELBACH Tadeusz: Spowiedź pokolenia. - Gdańsk 2001. - 376 s., [12] s. tabl.
    KIJOWSKI Andrzej: Dzienniki 1970-1977. - Kraków 1998. - 440, [24] s., fot.
    KIJOWSKI Andrzej: Dzienniki 1955-1969. - Kraków 1998. - 401, [24] s., fot.
    KISIELEWSKI Stefan: Dzienniki. - Warszawa 1997. - 950 s.
    KLUZ Stanisław: W potrzasku dziejowym : WIN na szlaku AK. - Londyn 1978. - 465 s.
    KOBECKI Romuald: Wszystkie drogi prowadzą do kraju : wspomnienia 1939-1947. - Warszawa 1969. - 281 s.
    KOLBUSZEWSKI Jacek: Kresy. - Warszawa 1997. - 256 s.
    KOMUNIZM: ideologia, system, ludzie. - Warszawa 2001. - 382 [2] s.
    KOPAŃSKI Stanisław: Wspomnienia wojenne 1939-1946. - Londyn [b.r.w.]. - 395 s., [4] k. : il.
    KOPF Stanisław: Lata okupacji : kronika fotograficzna walczącej Warszawy. - Warszawa 1989. - 527 s. : il.
    KORBOŃSKI Stefan: Bohaterowie polskiego państwa podziemnego - jak ich znałem. - New York 1987. - 143 s.
    KORBOŃSKI Stefan: W imieniu Kremla. - Warszawa 1997. - 391 s.
    KOSSAK-SZCZUCKA Zofia: Pożoga : wspomnienia z Wołynia 1917-1919. - Warszawa 1996. - 271, [5] s., [6] k. fot. : fot., mapa.
    KOSYNIERZY warszawscy : historia 303 Dywizjonu Myśliwskiego. - Londyn 1968. - 506 s.
    KOTKOWSKI Izaak: Wyroki losu. - Lublin 1997. - 206, [3] s. portr.
    KOTNIEWICZ - PAWŁOWSKA Estella: Pół wieku życia. T.1.  - Londyn 1974. - 144 s.
    KOTNIEWICZ - PAWŁOWSKA Estella: Pół wieku życia. T.2.  - Londyn 1974. - 135 s.
    KOWALCZYK Andrzej Stanisław: Giedroyc i "Kultura". - Wrocław 1999. - 312 s. [1] k. portr.
    KOWALIK Jan: Krzyż Malika. - Albany 1985. - 56 s.
    KRASICKI Ignacy: Wybór pism. - Jerozolima 1945. - 317 s.
    KRASZEWSKI Józef Ignacy: Infantka  (Anna Jagiellonka) : powieść historyczna. - Warszawa 1912. - 134 s.
    KRUK Erwin: Warmia i Mazury. - Wrocław 2003. - 276,[5] s. : il.
    KUJBIDA Wacław M.: Emigracyjny: zbiór opowiadań. - Ottawa 1998 . - 252 s.
    KULA Marcin: Zupełnie normalna Historia, czyli dzieje Polski zanalizowane przez Marcina Kulę....- Warszawa 2000. - 191 s.
    KUNERT Andrzej Krzysztof: Rzeczpospolita Walcząca : styczeń - grudzień 1940 : kalendarium. - Warszawa 1999. - 198 s.
    KUNERT Andrzej Krzysztof: Rzeczpospolita Walcząca : Powstanie warszawskie 1944 : kalendarium. - Warszawa 1994.      - 431 s., [194] s. tabl. : faks., 5 fot., mapy
    KUROŃ Jacek: PRL dla początkujących. - Wrocław 1997.- 348 s
    KURSKI Jarosław: Jan Nowak Jeziorański. - Warszawa 2005. - 348, [3] s, [24] s. fot. : fot.
    LACKOROŃSKA Karolina: Wspomnienia wojenne. - Kraków 2001. - 364 s., [2] s., [16] s. fot.
    LESIAKOWSKI Krzysztof: Mieczysław Moczar "Mietek" : biografia polityczna. - Warszawa 1998. - 476 s.
    LEŻEŃSKI Cezary: Kwatera 139 : opowieści o marszałku Rydzu - Śmigłym. T.1. - Lublin 1989. - 962 s.
    LEŻEŃSKI Cezary: Kwatera 139 : opowieści o marszałku Rydzu - Śmigłym. T.2. - Lublin 1989. - 327 s.
    LIPIŃSKA Grażyna: Jeśli zapomnę o nich... . - Paryż 1988. - 462 s.
    LIPIŃSKI Piotr: Ofiary niejasnego : kontynuacja cyklu stalinowskiego - historia ofiar "Bolesława Niejasnego" i jego "Towarzyszy". - Warszawa 2004. - 314, [2] s. : fot.
    LIS Tomasz: Co z tą Polską?. - Warszawa 2003. - 242, [1] s.
    LUBECKI Leon: Na południe od Berlina. - Warszawa 1973. - 418 s.
    ŁASZEWSKI Bolesław: Wschód-Zachód. - New York 1986. - 144 s. : il.
    ŁASZEWSKI Bolesław: Z wojskowych szeregów do życia cywilnego. - New York. - 1984. - 85 s. : il.
    ŁUBIEŃSKI Tomasz: Ani tryumf, ani zgon : szkice o Powstaniu Warszawskim. - Warszawa 2004. - 102, [4] s.
    ŁUKASIEWICZ Jacek: Herbert. - Wrocław 2001. - 260 s. : il.
    MACKIEWICZ Stanisław: Historia Polski od 17 września 1939 r. do 5 lipca 1945 r. - Londyn 1993. - 218 s.
    MAĆKOWSKA Maria: Pomocnicza służba kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie 2 [drugiej] wojny światowej. - Londyn 1990. - 144 s.
    MACZEK Stanisław: Od podwody do czołgu. - Edinburgh 1961. - 304 s. : il.
    MADAJCZYK Czesław: Polityka III [Trzeciej] Rzeszy w okupowanej Polsce. T.1. - Warszawa 1970. - 664 s. [5 map]
    MADAJCZYK Czesław: Polityka III [Trzeciej] Rzeszy w okupowanej Polsce. T.2. - Warszawa 1970. - 527 s. [2 mapy]
    MAKUSZYŃSKI Kornel: Ballada o św. Jerzym. - Warszawa [b.r.w.]. - 125 s.
    MALISZEWSKI Edward: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło Nr 19 - Boston. - 167 s.
    MAŁACZEWSKI Eugeniusz: Koń na wzgórzu. - Łomianki [2005]. - 179, [2] s, [3] s. fot.
    MERRILL Charles: Podróż albo Rzeź niewiniątek. - Kraków 1996. - 432 s.
    MICHNIK Adam: Wyznania nawróconego dysydenta : spotkania z ludźmi : szkice 1991-2001. - Warszawa 2003. - 275, [5] s.
    MIEJSCE Polski w Europie : sprawozdanie z sympozjum... . - Londyn 1973. - 64 s. : il.
    MIERNIK Ryszard: Kawaler do wzięcia. - Łódź 1983. - 216 s.
    MIERZANOWSKA Danuta: To było wczoraj... aktorka pamięta. - Caldra 1991. - 200 s. : fot.
    MIKOŁAJCZYK Stanisław: Polska zgwałcona . - Chicago 1981. - 291 s.
    MIŁOSZ Czesław: Abecadło Miłosza. - Kraków 1997. - 274 s.
    MIŁOSZ Czesław: Inne abecadło. - Kraków 1998. - 207 s.
    MIŁOSZ Czesław: O podróżach w czasie. - Kraków 2004. - 282, [2] s.
    MIŁOSZ Czesław: Rodzinna Europa. - Paryż 1959. - 246 s.
    MIŁOSZ Czesław: Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945 - 1950. - Kraków 1998. - 556 s.
    MITKIEWICZ Leon: Wspomnienia kowieńskie. - Londyn 1968. - 295 s.
    MOCZARSKI Kazimierz: Rozmowy z katem. - Kraków 2005. -447, [1] s., [8] s. fot.
    MOCZULSKI Leszek: Wojna polska : rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu - październik 1939. - Londyn 1987. - 597 s. : il.
    MOSTWIN Danuta: Cień księdza Piotra. - Warszawa 1985. - 401 s.
    MOSTWIN Danuta: Dom starej lady...opowieść o losach żołnierzy polskich na Zachodzie po roku 1945. - Lublin 2000. - 217 s.
    MOSTWIN Danuta: Nie ma domu. - Lublin 1996. - 174 s.
    MOSTWIN Danuta: Ptaki. - Toruń 2004. - 283 s.
    MOSTWIN Danuta: Słyszę, jak śpiewa Ameryka. - Londyn 1998. - 284 s.
    MOSTWIN Danuta: Szmaragdowa zjawa. - Warszawa 1988. - 386 s.
    MOSTWIN Danuta: Tajemnica zwyciężonych. - Londyn 1992. - 461 s.
    MOSTWIN Danuta: Trzecia wartość. - Lublin 1995. - 239 s.
    MOTYKA Grzegorz: Tak było w Bieszczadach: walki polsko-ukraińskie 1943-1948. - Warszawa 1999. - 551 [1] s.
    MROCZKOWSKI Jerzy: Błękitna armia : ku chwale Amerykanów i Polaków walczących o wolność i niepodległość Polski. - Chicago 1997. - 192 s. : fot.
    MUSIAŁ Grzegorz: Czeska biżuteria. - Gdańsk 1983. - 184 s.
    NACZELNI wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. - Warszawa 1995. - 255,  [1] s. tabl.
    NAŁKOWSKA Zofia: Dzienniki V 1939 - 1944. - Warszawa 1996. - 700 s.
    NAŁKOWSKA Zofia: Dzienniki. [T.] 6, 1945-1954. Cz. 1, (1945-1948). - Warszawa 2000. - 594 [5] s., [1] k. tabl., [72] s. tabl.
    NAŁKOWSKA Zofia: Dzienniki. [T.] 6, 1945-1954, Cz. 2, (1949-1952). - Warszawa 2000. - 693 [3] s., [1] k. tabl., [54] s.tabl.
    NAŁKOWSKA Zofia: Dzienniki. [T. 6], 1945-1954, Cz. 3, (1953-1954). - Warszawa 2001. - 652 [4] s., [1] k. tabl., [64] s. tabl.
    NAGÓRSKI Bohdan: Wspomnienia gdańskie. - Nowy Jork 1982. - 55 s.
    NASIUKIEWICZ Krystyna: My za oceanem - smak Ameryki...o Ameryce i Polonii, osobiste wrażenia osiadłej od 1989 r. - Toruń 1999. - 243 [19] s. : fot. kolor.
    NIEDENTHAL Chris: Polska Rzeczpospolita Ludowa : Rekwizyty. - Olszanica 2004. - 156, [4] s. : fot. kolor.
    NIEKRASZ Lech Z[dzisław]: Operacja "Jedwabne" : mity i fakty. - Wrocław 2001. - 144, [4] s.
    NOWAK Andrzej: Jan Paweł II 1920-2005: ilustrowana biografia. - Kraków 2003. - 144 s. : fot. kolor.
    NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan: Fakty wydarzenia opinie. - Warszawa 2001. - 326 [2] s.
    NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan, GIEDROYC Jerzy: Listy 1952-1998. - Wrocław 2001. - 774 [2] s.
    NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan: Polska wczoraj, dziś i jutro. - Warszawa 1999. - 289 s. 
    NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan: Polska z bliska. - Kraków 2003. - 226, [1] s.
    OBÓZ w Pustkowie. - Warszawa 1968. - [24] s.
    OLEJNIK Karo: Historia wojska polskiego. - Poznań 2000. -128 s. : il. kolor.
    OLSON Lynne, CLOUD Stanley: Sprawa honoru: Dywizjon 303 Kościuszkowski. - Warszawa 2004. - 488 s.: il.
    OMILANOWSKA Małgorzata: Gdańsk i Pomorze Wschodnie. - Warszawa 1997. - 295 s.
    OPOZYCJA w PRL [Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej]: słownik biograficzny 1956-89. T. 1. - Warszawa 2000. - 436 s. : portr.
    ORZECHOWSKI Stefan: Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty. - Warszawa 1998. - 200 s.
    OŻAROWSKI Filip: Gdy płonął Wołyń. - Chicago 1996. - 247, [1] s. : fot., mapy
    PAJĄK Henryk: Oni się nigdy nie poddali. - Tomaszowice 1997. - 303, [1] s., [36] k. tabl. : fot.
    PATKOWSKI Maciej: Stefan Wyszyński - prymas kampiosu: zbeletryzowana kronika wydarzeń. - Warszawa 2001. - 236 [3] s.
    PAUL Allen: Katyń : stalinowska masakra i tryumf prawdy. - Warszawa 2003. - 372, [16] s. : fot., il.
    PAWLIKOWSKI Mieczysław: Siedmiu z Halifaxa "J". - Warszawa 1973. - 159, [1] s., [8] s. tabl. : fot., portr.
    PENN Shana: Podziemie kobiet. - Warszawa 2003. - 321, [2] s.
    PESTKOWSKA Maria: Kazimierz Sosnkowski. - Wrocław 1995. - 219 s.
    PESTKOWSKA Maria: Uchodźcze pasje. - Paryż 1991. - 270 s. : il.
    PESTKOWSKA Maria: Za kulisami rządu polskiego na emigracji. - Warszawa 2000. - 329 [1] s., [24] s. tabl.
    PIECUCH Henryk: Bruderszaft ze śmiercią : kto zabił ?. - Warszawa 1999. - 330 s.
    PIECUCH Henryk: Imperium bezpieki od Gomułki do Kani. - Warszawa 1997. - 591 s.
    PIECUCH Henryk: Krucjata generałów. - Warszawa 2002. - 316, [1] s. : il.
    PIECUCH Henryk: Od Bieruta do Ochaba akcje specjalne . - Warszawa 1996. - 531 s.
    PIECUCH Henryk: Requiem dla generała. - Warszawa 2001. - 299, [5] s., [12] k. tabl. : fot., portr.
    PIECUCH Henryk: W. Jaruzelski- ból władzy . Warszawa 2001. -276 [4] s.
    PIEKAŁKIEWICZ Janusz: Polski wrzesień: Hitler i Stalin rozdzierają Rzeczpospolitą 1.IX.1939-17.IX.1939. - Warszawa 1999. - 323 [1] s. : il.
    PIEKAŁKIEWICZ Janusz: Wojna kawalerii 1939-1945. - Berlin 1992. - 336 s. : il.
    PIŁSUDSKA Aleksandra: Wspomnienia. - Warszawa [2005]. - 371, [3] s., [16] k. tabl. : fot., portr.
    POBÓG - MALINOWSKI Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. - Londyn 1981. - 930 s.
    POCZET królów polskich według Jana Matejki. - Kraków 1961. - [180] s. : il.
    PODLEWSKI Stanisław: Wolność krzyżami się znaczy. - Warszawa 1989. - 591 s.
    PODRÓŻ jedności i nadziei : Jan Paweł II w Polsce 1979 r.. - Nowy Jork 1979. - 92 s. : il.
    PODRÓŻ wiary, nadziei i miłości : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - Nowy Jork 1983. - 104, [8] s. fot. (w tym kolor.)
    POLISZCZUK Wiktor: Gorzka prawda : zbrodniczość OUN UPA. -Toronto 1945. - 423 s.
    POLSKIE siły zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.1., Kampania wrześniowa 1939. Cz.1., Polityczne i wojskowe położenie Polski przed wojną. - Londyn 1962. - 495 s., [24] tabl. : szkice + mapy
    POLSKIE siły zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.1., Kampania wrześniowa 1939. Cz.2., Przebieg działań od 1 do 8 września. - Londyn [1962]. - 816 s. : mapy
    POLSKIE siły zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.1., Kampania wrześniowa 1939. Cz.3., Przebieg działań od 9 do 14 września. - Londyn 1959. - 685 s.
    POLSKIE siły zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.1., Kampania wrześniowa 1939. Cz.5.,  Marynarka wojenna i obrona polskiego wybrzeża. - 282 s. : mapy
    POLSKIE siły zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.2., Kampanie na obczyźnie. Cz.1.,  Wrzesień 1939 - czerwiec 1941.      - Londyn 1959. - 411, [1] s. : mapy
    POLSKIE siły zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.2., Kampanie na obczyźnie. Cz.2. - Londyn 1975. - 584 s. : mapy
    POMIAN Krzysztof: W kręgu Giedroycia. - Warszawa 2000. - 217, [3] s. : portr.
    PORWIT Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. T.1., Plany i bitwy graniczne. - Warszawa 1983. - 344 s.
    PORWIT Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. T.2., Odwrót i kontrofensywa. - Warszawa 1983. - 588 s.
    PORWIT Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. T.3., Bitwy przebojowe i obrona bastionów.    - Warszawa 1983. - 598 s.
    PRAWDZIWA historia Polaków: ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945. [T.] 1, 1939-1942. - Warszawa 1999. - 830 [1] s.
    PRAWDZIWA historia Polaków: ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945. [T.] 2, 1943-1944. - Warszawa 1999. - S. [4], 831-1749
    PRAWDZIWA historia Polaków: ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945. [T.] 3, 1944-1945. - Warszawa 2000. - S. [4], 1751-2667
    PRUS Edward: Legenda Kresów : Szare Szeregi w walce z UPA. - Wrocław 2003. - 258, [6] s.
    PRUSZYŃSKI Mieczysław: Tajemnica Piłsudskiego. - Warszawa 1996. - 209, [24] s. : il.
    PRZYMANOWSKI Janusz: Polacy na drogach do zwycięstwa. - Warszawa 1975 . - 190 s. : il.
    RAMIĘ pancerne II [drugiego] polskiego korpusu. Cz.1. - Rzym 1946 . - [218] s. [fot., album]
    RAWICZ Sławomir: Długi marsz. - Gdański 2004. - 271, [1] s.
    REJ Mikołaj: Wybór pism. - Warszawa 1947. - 144 s.
    ROLICKI Janusz: Edward Gierek : Przerwana dekada : wywiad rzeka. - Warszawa 1990.  - 250, [6] s., [24] s. tabl. : 1 faks., fot., portr.
    ROMANOWSKI Bolesław: Torpeda w celu !. - Gdańsk 1997. - 391, [18] s.
    ROMAŃSKA Lola ,ROMAŃSKI Andrzej: W służbie dla ojczyzny kobieta-żołnierz 2 [drugiego] korpusu.  - Rzym 1946. - [60] k. : il.
    RONIKIER Adam Feliks : Pamiętniki 1939-1945. - Kraków 2001. - 406, [2] s.
    ROSENBERG Tina: Kraje , w których straszy : Europa Środkowa w obliczu upiorów komunizmu. - Poznań 1997. - 505 s.
    RUDNICKI Klemens: Na polskim szlaku. - Londyn 1986. - 216 s.
    RYMASZEWSKI Stanisław: Wykarczowani zza Buga. - Gdańsk 2001. - 592 s. : mapa
    RYMKIEWICZ Jarosław Marek: Rozmowy polskie latem roku 1983. - Warszawa 2003. - 237, [5] s.
    SARNER Harvey: Generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego. - Poznań 2002. - 293, [6] s.
    SAWICKA Elżbieta: Widok z wieży : rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. - Warszawa 1997. - 136 s.
    SAYSSE - TOBICZYK Kazimierz: Na szczytach Tatr. - Warszawa 1956. - 225 s. : il.
    SCHNEIDER Artur: Jak ścigane zwierzę. - Lublin 2003. - 304, [1] s., [8] s. tabl. : il.
    SCHWEIZER Peter: Victory czyli zwycięstwo. - Warszawa 1994. - 285 s.
    SIEDLECKA Joanna: Obława : losy pisarzy represjonowanych. - Warszawa 2005. - 438, [2] s. : fot.
    SIEDLECKA Joanna: Pan od poezji: o Zbigniewie Herbercie. - Warszawa 2002. - 424 [2] s.
    SIEMASZKO Władysław: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939-1945. T. 1. - Warszawa 2000. - 997, [2] s. : il.
    SIEMASZKO Władysław: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939-1945. T. 2. - Warszawa 2000. - S. [6], 1001-1433, [7], [26] s. : il.
    SIEMASZKO Zbigniew S.: Działalność generała Tatara (1943-1949). - Londyn 1999. - 335 s.
    SIERPIŃSKA Zofia: Anatema. - Łódź 1994. - 258 s. [4] k. tabl.
    SKIBIŃSKI Franciszek: Pierwsza pancerna. - Warszawa 1979. - 467 s.
    SŁAWNI Polacy : wodzowie i żołnierze. - Poznań 1998. - 64 s. il. kolor.
    SŁOMIŃSKI Antoni: Alfabet wspomnień. - Chicago 1977. - 267 s.
    SMOLEŃSKI Paweł: Pochówek dla Rezuna. - Wołowiec 2001. - 160 [4] s.
    SOBAŃSKI Marian: Wisła. - Warszawa 1956. - 190 s.
    SOBCZAK Kazimierz: Lenino - Warszawa - Berlin : wojenne dzieje 1[Pierwszej] Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. - Warszawa 1988. - 524 s. : il.
    SOSABOWSKI Stanisław: Droga wiodła ugorem. - Londyn 1967. - 271 s. [16] s. : il.
    SOSNKOWSKI Kazimierz: Materiały historyczne. - Londyn 1966. - 688 s.
    SOSULSKI Władysław: w służbie Rzeczypospolitej : wspomnienia. - Chicago 2000. - 279 s., XIV s. fot.: fot.
    STAHL Zdzisław: Generał Anders i 2 [Drugi] Korpus. - Londyn 1989. - 40 s. : il.
    STARBA BAŁUT Stefan: Polacy na frontach II [drugiej] wojny światowej 1939-1945. - Warszawa 1995. - 625 s. : fot.
    STOWARZYSZENIE Polskich Kombatantów Koło Nr.19 : [W marszu ... - Jednodniówka 25 - lecia Koła SPK w Bostonie, USA, 1953-1978]. Albany [1978]. - 163 s.
    STOWARZYSZENIE Polskich Kombatantów Koło nr 19- Boston (Kronika Koła 1953-2000). - oprac. Edward Maliszewski. - 167 s.
    STUDZIŃSKI Adam Franciszek: Wspomnienia kapelana Pułku 4 Pancernego "Skorpion" spod Monte Cassino. - Kraków 1998. - 551 s.
    STYPUŁKOWSKI Zbigniew: Zaproszenie do Moskwy.T.1. - Londyn 1977. - 250 s. : il.
    STYPUŁKOWSKI Zbigniew: Zaproszenie do Moskwy.T.2. - Londyn 1977. - 240 s. : il.
    SYLWESTEROWICZ Witold: Listy niewysłane: dzienniki okresu wojny wrzesień 1945. - Paryż 1988. - 159 s.
    SZAROTA Tomasz: Stefan Rowecki "Grot". - Warszawa 1983. - 287, [1] s., [72] s. tabl. : faks., fot., portr.
    SZTANDARY [wojskowe w Inst. i Muzeum gen. Wł. Sikorskiego w Londynie (z okresu II [drugiej] RP i wojny światowej)].      - Londyn 1975. - 24
    SZYBORSKI Antoni: Burzliwe fortuny obroty: mój pamiętnik (1831-1881). - Kraków 2000. - 300 [3] s.
    SZYŁEYKO Zdzisław: Lepsza strona czasu. - Londyn 1992. - 240 s. : il.
    ŚLASKI Jerzy: Polska walcząca. T. 1. - Warszawa 1999. - 539 [4] s. : il.
    ŚLASKI Jerzy: Polska walcząca. T. 2. - Warszawa 1999. - 1016 [2] s. : il.
    ŚLASKI Jerzy: Polska walcząca. T. 3. - Warszawa 1999. -1621 [5] s. : il.
    ŚLASKI Jerzy: Skrobów : dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945. - Warszawa 2003. - 194, [2] s. : il.
    TEATR Wielki w Warszawie. - Warszawa 1965. - [52] k. : il.
    TERLECKI Olgierd: Generał ostatniej legendy : rzecz o gen .Władysławie Sikorskim. - Chicago 1976.  - 325 s.
    TERLECKI Olgierd: Władysław Sikorski 1881-1981. - Kraków 1981. - [82] s. : il.
    TOMASZEWSKI Longin: Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945. - Warszawa 2001. - 462 [2] s.
    TOMKOWSKI Zbigniew: Generał Maczek najstarszy żołnierz Rzeczypospolitej. - Warszawa 1994. - 126 s.
    TORAŃSKA Teresa: Oni. - Warszawa 2004. - 555, [5] s. : fot.
    TORZECKI Ryszard: Polacy i Ukraińcy : sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. - Warszawa 1993. - 348, [1] s.
    TURLEJSKA Maria: Te pokolenia żałobami czarne... skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954. - Londyn 1989. - 450 s.
    TUSZYŃSKA Agata: Rodzinna historia lęku. - Kraków 2005. - 423, [1] s. : fot.
    TWORKOWSKI Alfred: Polska walcząca w oczach CIA. - Chicago 1994. - 325 s., [8] k. : il.
    TYLKA Władysław: Z dziejów Pułku 4 Pancernego "Skorpion" (1942-1947). T. 1. - Londyn - Tarnowskie Góry 2004. - 235 s.
    URBAN Arkadiusz: Emigracyjny dramat. - Warszawa 1998. - 407 s.
    URBANEK Mariusz: Kisiel. - Wrocław 1997. - 270 s.
    WALCZĄCE "Skorpiony" historia pułku 4 [czwartego] Pancernego w fotografii. - Londyn [1975]. - 128 s. : il.
    WAŁACH Stanisław: Był w Polsce czas... . - Kraków 1978. - 529 s.
    WAŁACH Stanisław: Świadectwo tamtych dni. - Kraków 1976. - 520, [20] s. tabl.
    WAŃKOWICZ Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 1 [maj 1944 r.]. - Rzym 1945. - 447 s.
    WAŃKOWICZ Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 2 [maj 1944 r.]. - Rzym 1945. - 391 s.
    WAŃKOWICZ Melchior: Bitwa o Monte Cassino. T. 3 [maj 1944 r.]. - Rzym 1945. - 391 s.
    WAŃKOWICZ Melchior: Droga do Urzędowa. - Nowy Jork. - 1955. - 507 s.
    WAŃKOWICZ Melchior: Dwie prawdy : Westerplatte, Hubalczycy. - Warszawa 1974. - 220, [10] s. tabl.
    WAŃKOWICZ Melchior: Tworzywo...kształtowanie się Polonii kanadyjskiej. - Wrocław 1998. - 516 [4] s.
    WAŃKOWICZ Melchior: Walczący gryf. - Warszawa 1975. - 254 s. : il. portret
    WAŃKOWICZ Melchior: Ziele na kraterze. - Warszawa. -1993. - 401 s., [24] s. : il.
    WAPIŃSKI Roman: Pokolenia drugiej Rzeczypospolitej. - Wrocław 1991. - 371 s.
    WAT Aleksander: Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz.1. - Warszawa 1998. - 425 s. : fot.
    WAT Aleksander: Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz.2. - Warszawa 1998. - 413 s. : fot.
    WEIGEL George: Świadek nadziei: biografia papieża Jana Pawła II. - Kraków 2000. - 1151 [1] s.
    WĘGRZECKI Kazimierz: Czarne plamy historii. - Londyn 1990. - 264 s. :il.
    WIERZYŃSKI Kazimierz: Pobojowisko. - Warszawa 1989. - 146 s.
    WILAMOWSKI Jacek: Honor, zdrada, kaźń...: afery Polski Podziemnej 1939-1945. - Warszawa 1999. - 312 [4] s. : il.
    WILAMOWSKI Jacek: Kłamstwo stulecia : w cieniu Katynia. - Warszawa [2005]. - 172, [2] s. : fot., portr., mapy
    WILAMOWSKI, Jacek: Pętla zdrady : konspiracja - wróg - polityka : za kulisami Polski Podziemnej 1939-1944. - Warszawa 2003. - 265, [2], [6] s. fot : fot., portr.
    WILAMOWSKI Jacek: Srebrniki Judasza : Zrada i kolaboracja. Konfidenci niemieckich władz bezpieczeństwa w okupowanej Polsce 1939-1945. - Warszawa 2004. - 179, [2] s.
    WŁADZE RP na obczyźnie podczas II [drugiej] wojny światowej 1939 -1945. - Londyn 1994. - 1009 s.
    WOJSKO polskie w II wojnie światowej. - Warszawa 2005. - 338 s. : fot. kolor.
    WOLSKI Andrzej: Drzwi bez klamki. - Warszawa 1995. - 208 s.
    WOŁOSZYK Franciszek: Ogień i łzy . - Detroit 1982. -  581 s.
    W POGONI za wolnością : wspomnienia Władysława Żebrowskiego z okresu II wojny światowej. - Canada 1999.   - 250 s.
    WYSIŁEK zbrojny w II wojnie światowej . - Londyn 1998. - 160 s., [2] k.
    WYSOCKI Tadeusz: Polska 1 [pierwsza] Dywizja Pancerna 1938-1947 : geneza i dzieje. - Londyn 1989.  - 310 s. : il.
    ZAGÓRSKI Wacław: Wolność w niewoli. - Londyn 1971. - 543 s. : il.
    ZALEWSKI Witold: Ostatni postój. - Warszawa 1986. - 187 s.
    ZAMOYSKI Adam: Orły nad Europą. - Kraków 2004. - 382, [2] s. : fot., mapy
    ZARĘBA Zygmunt: My tu żyjemy jak w obozie warownym : listy PPS-WRN. - Londyn 1992. - 548 s.
    ZASŁUGA dla Polski : Pułkownik Ryszard Kukliński opowiada swoją historię. - Warszawa 1999. - 198 s.
    ZAWODNY Janusz Kazimierz: Katyń. - Paryż 1989. - 328 s.
    ZBIORY Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. - Warszawa 1997. - 95 s.
    ZBYSZEWSKI Wacław A.: Gawędy o ludziach i czasach. - Warszawa 2000. - 310, [2] s.
    ZESZYTY historyczne. - Paryż R.1990-1993, nr 94-104
    ZIÓŁKOWSKA Aleksandra: Proces Melchiora Wańkowicza 1964. - Warszawa 1990. - 208 s.
    ZIÓŁKOWSKA - BOEHM Aleksandra: Amerykanie z wyboru i inni. - Warszawa 1998. - 390 s.
    ZIÓŁKOWSKA - BOEHM Aleksandra: Na tropach Wańkowicza. - Warszawa 1999. - 363 s.
    ZIÓŁKOWSKA - BOEHM Aleksandra: Ulica Żółwiego Strumienia. - Warszawa 1995. - 472 s.,  [8] k. tabl.
    ZNASZ-LI ten kraj ?. - Paryż 1970. - 382 s.  
    ZONIK Zygmunt: Alert trwał 5 [pięć] lat. -  Warszawa 1989. - 243 s.
    ZONIK Zygmunt: Wyrwani z szeregów : harcerki i harcerze na Pawiaku w latach okupacji hitlerowskiej. - Warszawa 1988.     - 245 s.
    ZUPEŁNIE normalna historia czyli Dzieje Polski zanalizowane przez Marcina Kulę w krótkich słowach, subiektywnie, ku pożytkowi miejscowych i cudzoziemców. - Warszawa 2000. -191 s.
    ZYBURA Marek: Niemcy w Polsce. - Wrocław 2001. - 256 [1] s.
    ŻAROŃ Piotr: Armia Andersa. - Toruń 1997. - 322 s.
    ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz: Zarys historii Polskiej Broni Pancernej 1919-1947. - Londyn 1971.  - 606 s. : fot.
    ŻENCZYKOWSKI Tadeusz: Polska Lubelska 1944. - Paryż 1987. - 337 s.
    ŻEROMSKA Monika: Wspomnienia i podróże. - Warszawa 1995. - 363 s. : il.

b) Książki w języku angielskim  

    CHURCHILL Winston S.: The Second World War. T. 1 The Gathering Storm. - Cambridge USA 1948. - 784 s.
    CHURCHILL Winston S.: The Second World War. T. 2 Their Finest Hour. - Cambridge USA 1949. -751 s.
    CHURCHILL Winston S.: The Second World War. T. 3 The Grand Alliance. - Cambridge USA 1950. - 903 s.
    CHURCHILL Winston S.: The Second World War. T. 4 The Hinge of Fate. - Cambridge USA 1950. - 1000 s.
    CHURCHILL Winston S.: The Second World War. T. 5 Closing the Ring. Cambridge USA 1951. - 749 s.
    CHURCHILL Winston S.: The Second World War. T. 6 Triumph and Tragedy. - Cambridge USA . - 800 s.
    KARSKI Jan: Story of a Secret State : Poland under German Occupation. - Boston 1944. - 389 s.
    KUNICZAK W. S.: My name is Milion : an ilustrated History of the Poles in Amerika. - New York 1978.  - 181 s. : fot.
    SIENKIEWICZ Henryk: On the field of glory : An historical novel. -Boston 1906. - 834 s.
    SIENKIEWICZ Henryk: Sielanka : and other stories. - Boston 1898. - 592 s.
    THE POLISH Ministry of information in London England the German new order in Poland. - London [1942]. - 586 s., [59] k. : il.
    THE PROUD Inheritance Ontario's Kaszuby : Polish emigrants in Canada... . - Ottawa 1991. - 149 s. : fot. kolor.
    WATT Richard: Bitter Glory : Poland and its Fate 1918 to 1939. - New York 1979. - 511 s., [16] fot.
    ZALOGA Steven, MADEJ Victor : The Polish campaign 1939. - New York 1985. - 195 s.

 

Czasopisma

CZASOPISMA

    BIULETYN Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce poświęcony badaniu najnowszej historii Polski.- New York R.1980-1987
    CZWARTAK Pancerny: Biuletyn Koła Żołnierzy Pułku 4 Pancernego "Skorpion". - Londyn.1987-1999, nr 69-81
    CZWARTAK Pancerny: Biuletyn Koła Żołnierzy Pułku 4 Pancernego "Skorpion" i 5 Brygady Pancernej "Skorpion". - Opole 2000, nr 82
    CZWARTAK Pancerny: Biuletyn 5 Brygady Pancernej "Skorpion" i Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion". - Opole maj 2001, nr 83
    CZWARTAK Pancerny: Biuletyn Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion". - Opole maj 2002, nr 84
    CZWARTAK Pancerny: Biuletyn Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion". - Opole maj 2003, nr 85
    CZWARTAK Pancerny: Biuletyn Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion". - Opole maj 2004, nr 86
    CZWARTAK Pancerny: Biuletyn Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion". - Opole maj 2005, nr 87
    KARTA: Niezależny miesięcznik historyczny. - [b.m.w.] R.1991-1995, nr 1-5
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War. - New York R.1968-1999, nr 50-135 : 151-157
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War I . - New York 1999, nr 3
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2000, nr 1-3
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2001, nr 1
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2001, nr 2
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2001, nr 3
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2002, nr 1
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2002, nr 2
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2002, nr 3
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2003, nr 1
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2003, nr 2
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2003, nr 3
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2004, nr 1
    KOMBATANT w Ameryce: Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2004, nr 2
    KOMBATANT w Ameryce Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2004, nr 3
    KOMBATANT w Ameryce Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2005, nr 1
    KOMBATANT w Ameryce Quarterly of the Polish Veterans of World War II. - New York 2005, nr 2
    NIEPODLEGŁOŚĆ: Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. - Nowy Jork- Londyn R.1980-1982, nr 13-15
    O POLSCE: w prasie zagranicznej. - Milford R.1989-1999.
    O POLSCE: w prasie zagranicznej. - Milford kwiecień- maj- czerwiec- lipiec R. 2001
    ORZEŁ Biały: Miesięcznik poświęcony zagadnieniom współczesnym. - Londyn R.1969-1991,nr 1210-1467
    PANCERNIAK: Stowarzyszenie Polskiej 1 Dywizji Pancernej w Chicago U.S.A..- Milwaukee R.1995 - 1997,  nr 54-57
    THE POLISH American: Representing the Views of the Polish American Community.- Maynard, Massachusetts R.1982-1987,cz.1/6-6/6

 

Mapy

MAPY

    A TRAVELER'S Look at Australia :mapa podróżnicza. - 1:8.044.000. - Washington 1988. - 1mapa ; 52x69 cm
    A WORLD Transformed: mapa tematyczno-geograficzna. - 1:49,611,000 OR 1 INCH = 783 ,MILES. - Washington 2002. - 2 mapy ; 50x79 cm
    AFRICA: mapa geograficzna. - 1:14.220.000. - Washington 1990. - 1 mapa ; 73x46 cm
    AFRICA: mapa geograficzna. - 1:14.220.000. - Washington 1990. - 1 mapa ; 73x46 cm
    ALASKA: mapa geograficzna. - 1:3.805.000 Washington 1994. -1mapa ; 56x93 cm
    ANTARCTICA: A new age of exploration: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:9,200,000 or 1 INCH = 145 MILES. - Washington 2002. - 1 mapa; 79x51 cm
    ARCTIC Ocean World Ocean Floors: mapa tematyczna dna morskiego. 1:10.140.000. - Washington 1990.  - 1 mapa ; 80x52 cm
    ASIA and the Pacific World War II: mapa historyczna. - 1:25.930.000. - Washington 1991. - 1 mapa ; 51x68,5 cm
    ASIA - Pacyfic: mapa geograficzna. - 1: 23.000.000. - Washington 1989. - 1 mapa ; 74x50cm
    ATLANTIC Canada: mapa geograficzna. - 1:2.980.000. - Washington 1993.1 mapa ; 68x52 cm
    ATLANTIC Ocean World Ocean Floors: mapa tematyczna dna morskiego. - 1:31:860.000. - Washington 1990. - 1 mapa ; 80x52 cm
    AUSTRALIA under Siege: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:6,766,055 OR INCH = 107 MILLES. - Washington 2000. - 2 mapy ; 80x52 cm
    BRITAIN and Ireland: mapa geograficzno-tematyczna. - 11,829,000 OR 1 INCH = 28,9 MILLES. - Washington 2000. - 2 mapy ; 80x52 cm
    BRITISH Columbia: mapa geograficzna. - 1 cm = 29 km. - Washington 1992. - 1 mapa ; 51x69 cm
    CALIFORNIA coastal: mapa geograficzna. - 1:2.208.000. - Washington 1993. - 1 mapa ; 78x25 cm
    CASPIAN Sea: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:7,100,000 OR 1 INCH = 112 MILES. - Washington 1999 ; 80x51 cm
    CHINA: mapa geograficzna. - 1:7.819.000. -Washington 1991. - 1mapa ; 56x74 cm
    CULTERES: mapa tematyczno-geograficzna. - 1:54,109,440 OR 1 INCH = 854 MILES AT THE EQUATOR. - Washington 1999. - 2 mapy ; 79x51 cm
    DAWN of Humans: mapa tematyczna. - Washington 1997. - 1 mapa ; 51x78,5cm
    EGYPT'S Nile Valley: mapa gegraficzna. - 1:850.000. - Washington 1995. - 2 mapy ; 78x26 cm
    EUROPA: History of Europe the Major Turning Points :mapa tematyczna. - 1:5.640.000. - Washington 1983. - 1 mapa; 76x109 cm
    EUROPE and North Africa World War II: mapa historyczna. - 1:12.470.000. -Washington 1991. - 1 mapa ; 51x68,5 cm
    EUROPE: mapa geograficzna. - 1:5.640.000. - Washington 1983. - 1 mapa 76x109 cm
    EVEREST 50: mapa geograficzna. - 1:136,000 or 1 INCH=2.15 miles. - Washington 2003. - 1 mapa ; 78x50 cm
    FRANCE: mapa tematyczna społ. polit.. - 14:2.280.000. - Washington 1989.- 2 mapy ; 100x51 cm
    GERMANY: mapa geograficzna. - 1:1.581.000. - Washington 1991. - 2 mapy ; 61x55cm
    HAWAII: mapa geograficzna. - 1:850.000. - Washington 1995. - 1 mapa ;  50x79 cm
    HEART of the Middle East: mapa geograficzno-tematyczna. - 1: 2,281,000 or 1 INCH =36 miles. - Washington 2002. - 2 mapy; 78x55 cm
    HEART of the Rockies: mapa geograficzno-fizyczna. - 1:2.847.000. - Washington 1995. - 1 mapa ; 79x51cm
    HISTORICAL Italy: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:1,765,000 OR 1 INCH = 28 MILES. - Washington 1995. - 1 mapa ; 81x56 cm
    INDIAN Country: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:8.427,000 OR I INCH = 133 MILES. - Washington 2004. - 2 mapy 50x79 cm
    INDIAN Ocean World Ocean Floors: mapa tematyczna dna morskiego. - 1:25.720.000. - Washington 1992. - mapa ; 50x79 cm
    INDONESIA: mapa geograficzna. - 1:7.080.000. - Washington 1996. - 1 mapa ; 50x78 cm
    ITALY: mapa geograficzna. - 1: 1.765.000. - Washington 1995. - 1 mapa ; 83x57cm
    JERUSALEM the Olt City: plan miasta. -Washington 1996.- 1 plan ; 51x39cm
    LAND of the Maya: mapa podróżnicza . - 1: 1.609.000. - Washington 1989. - 1 mapa ; 69x52cm
    MEXICO: mapa geograficzna. -1 :4.358.000. - Washington 1994. - 1mapa ; 51x76cm
    MIDDLE East: mapa geograficzna. - 1:5.877.000. - Washington 1991.-1 mapa ; 63x51cm
    MONGOL Khans and their Legacy : mapa tematyczna. - 1:19.500.000 . - Washington 1996. - 1mapa ; 56x94 cm
    MOUNT Everest: mapa geograficzna. - 1: 50.000. - Washington 1988. - 1mapa;91x58cm
    NATIVE American Heritage: mapa tematyczna. - 1:7.747.000. - Washington 1991. - 1 mapa ; 52x84 cm
    NEW England: mapa geograficzna. -1:1.056.000. - Washington 1987. -1 mapa ; 68x51,5cm
    NORTH America in the age Dinosauruss: mapa zoologiczna. - 1:19.112.000 OR 1 INCH = 302 MILES.  - Washington 1993.  - 1 mapa ; 68x51 cm
    ONTARIO: mapa geograficzna. -1:2.667.000. -Weashington 1996. - 1 mapa ; 52x68cm
    PACIFIC Ocean World Ocean Floors: mapa tematyczna dna morskiego. - 1:25.720.000. - Washington 1992. - 1 mapa ;  50x79cm
    PEOPLING of the Americas: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:22,000,000 OR 1 INCH = 347 MILES. - Washington 2000. - 2 mapy ; 41x79 cm
    PRAIRIE Provinces: mapa geograficzna. - 1:3.017.000 OR 1 INCH = 48 Miles. - Washington 1994. - 1mapa ; 51x68 cm
    QUEBEC: mapa geograficzna. - 1cm=24km. - Washington 1991. - 1 mapa ; 51x69cm
    RUSSIA and the newly independent nations of the former Soviet Union :mapa geograficzna. - 1:10.140.000.  - Washington 1993. - 1 mapa ; 56x91cm
    SOUTH America: mapa geograficzna. - 1:11.980.000. - Washington 1992. 2 mapy ; 70x50,5 cm
    SOUTH Asia with Afganistan and Myanmar: mapa geograficzna. - 1:7.345.000. - Washington 1997.- 1mapa ; 51x57,5 cm
    SOUTHWEST U.S.A.: mapa geograficzna. -1:2.382.000. - Washington 1992. - 1 mapa ; 40x51,5cm
    SOVIET Union: mapa geograficzna. - 1:10.140.000. - Washington 1990. - 1 mapa ; 56x95 ,cm
    SPECJAL Places of the World Holy Land: mapa geograficzna. - 1: 405.500. Washington 1989. - 1 mapa ; 79x52cm
    THE BALKANS: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:2,850,000 OR 1 INCH = 45 MILLES. - Washington 2000 ; 80x52 cm
    THE EARTH'S Frastured Surtace: mapa tematyczna. - 1: 48.000.000.- Washington 1995. - 1 mapa ; 56x92cm
    THE FACE and Faith of Poland: mapa tematyczna. - Washington 1982 ; 96x58 cm
    THE FORGOTTEN WAR: mapa geograficzno-tematyczna. - Washington 2003. - 6 map; 79x50 cm
    THE GRAND Exchange: mapa tematyczna. -1:50.550.000. - Washington 1992. - 1 mapa ; 52x74cm
    THE GREEKS: mapa tematyczno-geograficzna. - 1:1,885,00. - Washington 1999. - 1 mapa ; 88x56 cm
    THE HEARENS: mapa tematyczna - gwiazdozbiory. - Washington 1995. - 1mapa ; 50x68cm
    THE INCA: Machu Picchu Salutes the Sun: mapa geograficzno-tematyczna. - 1: 5,450,000 or 1 INCH = 86 Miles. - Washington 2002. - 1 mapa; 78x51 cm
    THE MILKY Way : mapa tematyczna - kosmos. - Washington 1999. - 1 mapa ; 80x51 cm
    THE TWO KOREAS: mapa geograficzno-tematyczna. - 1:1,560,00 1INCH=24,6 miles or 1 centimeter=15,6 kilometers. - Washington 2003. - 3 mapy; 79x50 cm
    THE UNITED States: mapa geograficzna. -1:4.560.000. - Washington 1993. - 1 mapa ; 76x110cm
    TIDEWATER and Environs: mapa tematyczna. - 1:1.260.000 1cm = 12,6 km. - Washigton 1988. - 1mapa ; 69x52 cm
    UNITED States The Physical Londscape: mapa fizyczna . - 1:6.223.000. -Washington 1996. -1 mapa ; 51x78cm
    WEST Indies: mapa geograficzna. - 1:4.395.000. - Washington 1987. - 1mapa ; 52x68cm
    WEST Indies: mapa gegraficzno-tematyczna. - 1:3,737,000 or 1 INCH = 25 MILES. - Washington 2003. - 27 map ; 79x50 cm
    WESTERN Migration 1841-1869: mapa historyczna. - 1:4,999,000 OR 1 INCH = 71 MILES. - Washington 2000. - 2 mapy ; 90x57 cm
    YELLOWSTONE and Grand Teton: mapa geograficzno-tematyczna. - 1; 413.500 lub 1cm =4,1 km. - Washington 1989. - 0 - 1mapa ; 51x39,5cm

 

Dokumenty życia społecznego

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

1. Historia

a) Ośrodek "Karta"  - informator
b) Polacy w wojsku niemieckim ( Wehrmacht ) : materiały w języku polskim, angielskim, niemieckim za lata 1950 - 1997 - art. z kwartalnika "Kociewski Magazyn Regionalny" pt.  "Napiętnowani przez volkslistę". - (2000)

DANEK Zygmunt: Two uniforms : tragedy of one generation 1939-1949. - Milford 2005. - 354 s. : fot.

KNOPP Czesław: Przez Stalingrad do Londynu : opowiadanie z czasów wojny (maszynopis) 314 s., [30] s. fot.

    - listy
    - oświadczenia
    - protesty
    - wyjątki z książek, przemówień

 

2. Kultura, harcerstwo, oświata

a) Dąbrowska Maria
    - Recenzja "Dzienników powojennych - Przegląd Polski" z 15.05.1997

b)  Hurok Sol
    - Mazowsze - souvenir program 1964-1965
    - Mazowsze - souvenir program 1971-1972
    -  Polacy w wojsku niemieckim (Wermacht): materiały w języku polskim, angielskim, niemieckim, oświadczenia

c) Koło Przyjaciół Harcerstwa w Nowym Jorku
    - Pamiętnik wręczenia sztandaru hufcowi harcerzy Warmia - Nowy York 09.11.1969

d) Związek Harcerstwa Polskiego pgk
    Polish Sconting Organization - ZHP, Inc
    - INFO ZHP USA
    - INFO ZHP USA nr 16, 18-29
    Wiadomości - Newsletter - nr 15.06.1997 r.
    Wiadomości -Newsletter - nr 16.09.1997 r.
    Wiadomości - Newslatter - nr 18, 19, 21, 1998 r.
    Wiadomości - Newslatter - nr 22, 23, 24, 25, 1999 r.
    Wiadomości - Newslatter - nr 26, 27, 28, 29, 2000 r.

 

3. Wojsko

a) Koło Pułku 4 Pancernego "Skorpion"
    - Komunikat Specjalny - sprawozdanie z Walnego Zebrania, Londyn: sierpień 1990, sierpień 1991,
    sierpień 1992, marzec - sierpień 1993, kwiecień - sierpień 1994, kwiecień - sierpień 1995, kwiecień -
    czerwiec 1996,  marzec -  czerwiec 1997, kwiecień 1998, wrzesień 1998, kwiecień 1999, październik 1999, styczeń 2000
    - Skorpion jednodniówka Koła Żołnierzy "Pułku 4 Pancernego "Skorpion" z 15/16.05.1993
    - Sprawozdanie z Walnego Zebrania z dnia 06.05.1989
    - Akt poświęcenia: Tablica Pamiątkowa Pułku 4 Pancernego "Skorpion", odznaczonego orderem Virtuti Militari: Londyn - Warszawa 1986

b) Stowarzyszenie Polskich Kombatantów SPK w Stanach Zjednoczonych
    Zeszyt 1
    - Komunikaty Koła nr 19 SPK od nr 1 do 184 za lata 1968-1984
    - Komunikaty Koła nr 19 SPK nr 1 do 2 z roku 1998
    - Komunikaty Koła nr 19 SPK nr 1 do 2 z roku 1999
    - Korespondencja
    - Lista członków Koła SPK w Stanach Zjednoczonych Koła nr 19 z 13.04.1969r.
    Członkowie wspierający z dnia 19.09.1971 r.
    Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni, wspierający i honorowi 1974 r.
    - Protokoły z zebrań Koła nr 19 SPK
    - Sprawozdania z działalności Koła nr 19 SPK
    Zeszyt 2
    - Komunikaty Koła SPK od nr 185 z 1984 r. do nr 227 z 1993  (sierpień), od nr 2 do 8
    (kadencja 41/42) od 16.10.1993 r. do 03.11.1994 r., od nr 1 do 8 (kadencja 43/44/45) od 03.04.1995 do lipca 1996 r., od 1 do 4 (kadencji 46) z 23.09.1996, 20.05.1997, 25.07.1997 r.
    - Listy
    - SPK Polish veterans of World War II, inc. Text compiled by: W.H. Iwanowski, Z.S. Danek,
    Boston (wiosna) 1981 r.

c) Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
    - Złoty Jubileusz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Placówka nr 38, Boston. 30.10.1971 r.

 

4. Zagadnienia społeczne i polityczne

O  P o l s c e   w  p r a s i e  z a g r a n i c z n e j
    - wycinki prasowe zebrał, ułożył, ponumerował i oprawił Zygmunt Danek, zam.: Milford, New Hampshire - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej;
    - teksty w języku polskim i w języku angielskim;
    - za okres od 1979 r. do 1999 r.
    - u w a g a : wycinki prasowe zgromadzone w rocznikach od R. IV do R. XXXIV pochodzą z następujących czasopism: Nowy dziennik, Przegląd Polski, The Boston Globe, Time.
    R. I, 1979, Jan Paweł II, wycinki prasowe z czasopism: Boston Herald American, Newsweek, The Boston
    Globe, The Magazine, The New York, Time, U.S. News
    R.II, 1978, 1979, Jan Paweł II wycinki prasowe z czasopism: Newsweek, The New York Times,
    Time, The Boston Globe, U.S. News.
    SOLIDARNOŚĆ: tygodnik . red. Tadeusz Mazowiecki. - nr 1-3, kwiecień 1981r.
    R.III, 1989, Solidarność- Wałęsa - Polska : wycinki prasowe z czasopism: Newsweek, Time
    R. IV, 1989. - 87 s.
    R. V, 1999. - 274 s.
    R. VI, cz.1, 1991. - 323 s.
    R. VII, cz.2, 1991. - 275 s.
    R. VIII, cz.1, 1992. - 299 s.
    R. IX, cz.2, 1992. - 205 s.
    R. X, cz.3, 1992. - 173 s.
    R. XI, cz.4, 1992. - 325 s.
    R. XII, cz.1, 1993. - 339 s.
    R. XIII, cz.2, 1993. - 321 s.
    R. XIV, cz.3, 1993. - 341 s.
    R. XV, cz.4, 1993. - 159 s.
    R. XVI, cz.1, 1994. - 257 s.
    R. XVII, cz.2, 1994. - 409 s.
    R. XVIII, cz.3, 1994. - 311 s.
    R. XIX, cz.1, 1995. - 439 s.
    R. XX, cz.2a, 1995. - 341 s.
    R. XXI, cz.2b, 1995. - 568 s.
    R. XXII, styczeń - kwiecień 1996. - 400 s.
    R. XXIII, maj - wrzesień  1996. - 327 s.
    R. XXIV, październik - grudzień 1996. - 269 s.
    R. XXV, styczeń - kwiecień 1997. - 351 s.
    R. XXVI, maj - lipiec 1997. - 200 s.
    R. XXVII, sierpień - grudzień 1997. - 405 s.
    R. XXVIII, styczeń - marzec 1998. - 351 s.
    R. XXIX, kwiecień - czerwiec 1998. - 208 s.
    R. XXX, lipiec - wrzesień 1998. - 202 s.
    R. XXXI, październik - grudzień 1998. - 201 s.
    R. XXXII, styczeń - marzec 1999. - 274 s.
    R. XXXIII, kwiecień - czerwiec 1999. - 358 s.
    R. XXXIV, lipiec - wrzesień 1999. - 297 s.
    R. XXXV, październik - grudzień 1999. - 290 s.
    R. XXXVI, styczeń - marzec 2000. - 318 s.
    R. XXXVII, kwiecień - czerwiec 2000. - 270 s.
    R. XXXVIII, lipiec - wrzesień 2000. - 294 s.
    R. XXXIX, październik - grudzień 2000. - 204 s.
    R. XL, styczeń - marzec 2001. - 325 s.