A A A

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w związku  z tym informujemy, że

Administratorem Danych Osobowych

jest
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicznego
im. Ignacego Łyskowskiego
ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

tel./fax (056) 4982247, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub pisemnie na adres administratora

Biblioteka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

obsługa czytelników – art. 6 ust. 1 lit.b RODO

rozpatrywanie skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - art. 6 ust. 1 lit. f (windykacja) RODO

art. 4, art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.)

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać do Instytutu Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków - w zakresie wynikającym z obsługi programu bibliotecznego MAK +
(na podstawie otrzymanych od Państwa zgód - art. 6 ust.1 lit.b RODO)

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy oraz zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

  • Dane czytelników – do 5 lat od ostatniej operacji lub do wycofania zgody
  • Dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
  • Dokumenty związane z rękojmią i reklamacją - przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji

Uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach