A A A

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza wszystkie chętne dzieci i młodzież od 7 do 12 lat na Wakacje w Bibliotece 2024 pod nazwą "Letni Artyzm z Biblioteką" na dwutygodniowe cykliczne zajęcia w dniach 8-12.07.2024 oraz

15-19.07.2024 w godz. 10.00 – 12.00 .

Zapisy w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży do 05.07.2024 ul. Zamkowa 1, lub pod nr tel. 56 498 22 47, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy serdecznie.

Zadanie sfinansowane przez Urząd Miejski w Brodnicy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na lata 2022-2024.