A A A

II POWIATOWY KONKURS LITERACKO - PRZYGODOWY

PT. „POWIATOWY DETEKTYW” 2023

 

O r g a n i z a t o r z y  k o n k u r s u:

  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Brodnicy

C e l e  k o n k u r s u :

  • Popularyzacja książek detektywistycznych dla młodzieży,

  • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych,

  • Poznanie tajników pracy detektywa,

  • Kształcenie umiejętności pracy zespołowej,

  • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

     

W a r u n k i  u c z e s t n i c t w a :

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Powiatu Brodnickiego

2. Szkołę reprezentuje grupa 2– osobowa.

3. Każda grupa musi wykazać się dobrą znajomością książek wymienionych w spisie dołączonym do niniejszego regulaminu.

4. Każda grupa wykazuje się umiejętnościami zręcznościowymi w zadaniach przygotowanych przez organizatorów.

5. Każda grupa wykonuje zadania logiczno - detektywistyczne z różnych dziedzin nauki przygotowane przez organizatorów.

 

 

P r z e b i e g  k o n k u r s u:

cz. I – grupy rozwiązują test, w którym pytania będą dotyczyć treści książek (zadania zamknięte),

cz. II – zadania zręcznościowe

* celność

* co to za przedmiot – zbadaj po dotyku

* tropy z masy solnej

* ślady osmologiczne

 

cz. III – zadania detektywistyczne

* znajdź różnice

* zagadki kryminalno-detektywistyczne

* szyfry

* zagadki logiczne

 

Termin konkursu: 14.12.2023 r. godz. 11.00.

Miejsce: Sala Wielka w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, Brodnica.

 

W y k a z   l e k t u r

 

Szkoła podstawowa

Arthur Conan Doyle - opowiadania „Przygody Sherlocka Holmesa”:

- „Srebrna gwiazda”

- „Żółta twarz

Grzegorz Kasdepke - „Detektyw Pozytywka”

Astrid Lindgren - Przygody Detektywa Blomkvista:

-”Detektyw Blomkvist”

Zofia Staniszewska - „Zagadka teatru”

Martin Widmark - „Tajemnica detektywa”

 

 

 

Zgłoszenia grup należy kierować na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, tel. (56) 4982247 (Malwina Krzyżanowska) do 8 Grudnia 2023 roku.

Zadanie dofinansowane przez Powiat Brodnicki.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

 

Załącznik 1

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 R. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki dla potrzeb niezbędnych do realizacji II Powiatowego Konkursu Literacko-Przygodowego „Powiatowy detektyw”.

Zostałem./ Zostałam poinformowana o tym, że:

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego rodziców/ opiekunów prawnych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica.

- Dane pozyskiwane są od rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika.

- Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

Dane osobowe uczestnika oraz jego rodziców/ opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W przypadku otrzymania nagrody w konkursie , wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki tj. imię i nazwisko na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Brodnicy. Zgadzam się również na wykorzystanie wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki w materiałach promujących wyżej wspomniany konkurs.

 

 

 

………………………… …………………………………………………………

(data, miejscowość) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

 

Załącznik 2

II POWIATOWY KONKURS LITERACKO - PRZYGODOWY

PT. „POWIATOWY DETEKTYW” 2023

 

Karta uczestników

 

1) imię i nazwisko uczestnika

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

kategoria wiekowa ( należy podkreślić właściwą)

- uczeń szkoły podstawowej- kl. IV,

- uczeń szkoły podstawowej- kl. V,

 

2) imię i nazwisko uczestnika

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

kategoria wiekowa ( należy podkreślić właściwą)

- uczeń szkoły podstawowej- kl. IV,

- uczeń szkoły podstawowej- kl. V,

 

 

Nazwa szkoły z adresem

……………………………………………………………………………………………………………………………

telefon

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………….. ……………………………………………………(data, miejscowość) ( podpis nauczyciela)