Gminna Biblioteka Publiczna w Zbicznie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

87-305 Zbiczno

tel. 56 493 93 70

 

Rok założenia: 1949

Finansowanie: Urząd Gminy

Bibliotekarz: Maria Lubczyńska - etat

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

 

Zbiory ogółem: 9 717 wol. książek i 3 tytuły czasopism

Katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy i kartoteki zagadnieniowe

Usługi biblioteczne: udostępnianie na miejscu i na zewnątrz, informacje o regionie i o gminie

Oddział dziecięcy

Filie: Ciche, Pokrzydowo, Sumowo

Teren działania: Brzezinki, Wysokie Brodno, Zarośle, Zbiczno, Żmijewko, Żmijewo

 

Filia w Cichem

Ciche: gmina Zbiczno

87-305 Zbiczno

tel. 56 493 95 05

 

Rok założenia: 1955

Finansowanie: Urząd Gminy

Bibliotekarz: Gabriela Wójcik - 1/2 etatu

 

Godziny otwarcia:

wtorek-sobota: 15:00-19:00

 

Zbiory ogółem: 5 137 wol. książek i 3 tytuły czasopism

Katalogi: alfabetyczny i rzeczowy

Usługi biblioteczne: udostępnianie na miejscu i na zewnątrz, informacje o regionie i o gminie

Teren działania: Ciche

 

Filia w Pokrzydowie

Pokrzydowo: gmina Zbiczno

87-312 Pokrzydowo

tel. 56 498 39 93

 

Rok założenia: 1948

Finansowanie: Urząd Gminy

Bibliotekarz: Anna Kucach - etat

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8:00-16:00

środa: 12:00-18:00

piątek: 12:00-18:00

 

Zbiory ogółem: 9 791 wol. książek i 1 tytuł czasopisma

Katalogi: alfabetyczny i rzeczowy

Usługi biblioteczne: udostępnianie na miejscu i na zewnątrz, informacje o regionie i o gminie

Oddział dziecięcy

Teren działania: Bachotek, Czyste Błota, Gaj Grzmięca, Grzmięca, Kaługa, Lipowiec, Pokrzydowo, Równica, Strzemiuszczek, Szramowo, Tęgowiec, Zastawie

 

Filia w Sumowie

Sumowo: gmina Zbiczno

87-305 Zbiczno

 

Rok założenia: 1964

Finansowanie: Urząd Gminy

Bibliotekarz: Krystyna Kalinowska - 1/2 etatu

 

Godziny otwarcia:

wtorek: 15:00-18:00

czwartek: 14:00-17:00

sobota: 11:00-15:00

 

Zbiory ogółem: 7 202 wol. książek i 3 tytuły czasopism

Katalogi: alfabetyczny i rzeczowy

Usługi biblioteczne: udostępnianie na miejscu i na zewnątrz, informacje o regionie i o gminie

Teren działania: Godziszka, Najmowo, Sosno, Sumowo, Sumówko, Tomki