Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce

87-321 Radoszki

tel. 56 493 65 60

 

Rok założenia: 1950

Finansowanie: Urząd Gminy

Bibliotekarz: Ewa Myćka - etat

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9:30-15:10

wtorek: 9:30-16:30

czwartek: 9:30-16:30

piątek: 9:30-15:30

 

Zbiory ogółem: 12 050 wol. książek i 8 tytułów czasopism

Katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy oraz kartoteki zagadnieniowe

Usługi biblioteczne: udostępnianie na miejscu i na zewnątrz oraz informacje o regionie i o gminie

Filie: Jastrzębie, Radoszki

Punkty biblioteczne stałe: 2 - Łaszewo, ,Świerczynki

Oddział dziecięcy

Teren działania: Bartniczka, Grążawy, Łaszewo, Świerczynki, Zdroje

 

Filia w Jastrzębiu

Jastrzębie: gmina Bartniczka

87-322 Jastrzębie

tel. 56 495 57 12 (wew. 6)

 

Rok założenia: 1947

Finansowanie: Urząd Gminy

Bibliotekarz: Irena Klafta - 1/2 etetu

 

Godziny otwarcia:

wtorek: 9:30-16:00

środa: 8:00-14:00

piątek: 9:30-16:00

 

Zbiory ogółem: 9 629 wol. książek i 7 tytułów czasopism

Katalogi: alfabetyczny i rzeczowy

Usługi biblioteczne: udostępniania na miejscu i na zewnątrz oraz informacje o regionie i o gminie

Punkty biblioteczne stałe: 1 - Świerczyny Nowe

Teren działania: Gołkowo, Igliczyzna, Jastrzębie, Komorowo, Koziary, Nowe Świerczyny, Sokołowo, Stare Świerczyny

 

Filia w Radoszkach

Radoszki: gmina Bartniczka

87-321 Radoszki

tel. 56 493 66 46

 

Rok założenia: 1950

Finansowanie: Urząd Gminy

Bibliotekarz: Irena Klafta - 1/2 etatu

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 9:00-15:00

czwartek: 9:00-15:00

 

Zbiory ogółem: 8 340 wol. książek i 8 tytułów czasopism

Katalogi: alfabetyczny i rzeczowy

Usługi biblioteczne: udostępniania na miejscu i na zewnątrz oraz informacje o regionie i o gminie

Teren działania: Gutowo, Samin, Radoszki