Na kolejnym spotkaniu w Klubie Poetów poruszyliśmy temat miłości, tych pierwszych i tych ostatnich. Panie przeczytały swoje utwory, a wśród nich Hanna Machel, której utwory prezentujemy.

 

„Trudno”

Trudno wyzbierać
niedojrzałe kasztany,
gdy wszystkie płoną dojrzałością.
Przekrzyczeć
stado dzikich gęsi,
rozrywających bezwstydnie ciszę.
Trudno dokończyć
myśli niestałe,
kiedy są rozciągnięte żalem.
Przesunąć wzrokiem
linię horyzontu,
gdy zamyka ją noc i budzi dzień.

Najtrudniej ułożyć
życie z miłości,
bo jej nie można dotknąć.

12.02.2017

 

„Ślady”

Przechodzimy przez życie,
nie oglądając się.
Odciskamy swoje piętno.
Czy to są ślady miłości?
Powinniśmy wiedzieć,
że ona jest najważniejsza.

Każdy dzień jest nowy.
Patrzmy na niego zawsze po raz pierwszy.
Uczmy się więc być szczęśliwi.
Pomnóżmy to dla innych.
Pamięć pozostaje po tych,
którzy potrafili dzielić się.

20.03.2017