„Podróż mojego życia do Stanów Zjednoczonych” - taki tytuł nosi prelekcja Wojciecha Kupczyka, brodniczanina, nauczyciela, propagatora sportu, a także zapalonego podróżnika.
Jego podróż po Stanach Zjednoczonych trwała 45 dni, udał się w nią z dwójką swoich przyjaciół.