Najmłodsi czytelnicy brodnickiej książnicy mieli okazję dowiedzieć się jak bezpiecznie korzystać z zasobów internetu oraz jak się zachować gdy przydarzy im się w nim coś złego. Wszystko w ramach projektu „Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości 2019” organizowanego przez serwis Sieciaki.pl.

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci". Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet”, którego głównym partnerem jest Fundacja Orange. Projekt ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

Celem akcji, którą zorganizowano w piątek 26 lipca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej było propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizowanie wakacyjnych warsztatów. Uczestniczyli w niej nasi najmłodsi czytelnicy z brodnickiego niepublicznego przedszkola „Wesołe Skrzaty”

- Dzieciaki w prosty i przystępny sposób dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się w internecie. Mowa była m.in. o tym aby nie podawać w sieci swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Przestrzegaliśmy także przed zawieraniem znajomości przez internet i umawianiem się na spotkania z takimi osobami. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie rodziców wtedy kiedy coś nas zaniepokoi w internecie – informuje Anna Tykarska-Fudala z wypożyczalni dla dzieci i młodzieży MiPBP w Brodnicy.

Obok pogadanki była projekcja krótkich filmików edukacyjnych. Rozdano także książeczki i kolorowanki poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.