A A A

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dnia 08.11.2018 roku w naszej placówce miał miejsce wykład Pana M. Lutomierskiego pt. "Patriotyzm szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza".

W trakcie spotkania oprócz przedstawieniu słuchaczom wielu faktów na temat szlachty i jej patriotyzmu z epopei Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz", młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej, czytała fragmenty książki, w których ów patriotyzm był opisany. Młodzież została przygotowana przez swoich nauczycieli w osobach: Beata Nijakowska, Lucyna Domeracka i Paweł Roszak. Serdecznie dziękujemy za czynny udział w tym wydarzeniu.