Ferie - czwartek 22 lutego - zajęcia z udzielania pierwszej pomocy poprowadził ratownik medyczny pan Marcin Suchoparski Suvimed.

Zainteresowanie i zaangażowanie dzieci ogromne.