Ferii - dzień piąty. Poczta nie ma przed nami tajemnic - pocztówka, list, telegram - zajęcia literacko-plastyczne.

Fotorelacja.

Wysłanie pocztówki to dziś wyzwanie.

Piszemy listy do najbliższych.

Różne formy wysyłania wiadomości.