Balzakiana

Autor: Jacek Dehnel

Jacek Dehnel, młody poeta i prozaik, przedstawił w „Balzakiana” 4 opowiadania, ciekawie napisane i opisujące w krzywym zwierciadle społeczeństwo. Poznajemy 4 rodziny, ich zwyczaje i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, pragnienia, cele, do których dążą, a wszystko to zamknięte w ciasnym, drobnomieszczańskim wychowaniu. W pierwszym opowiadaniu poznajemy dwie młode nastolatki – Asię i Weronikę, wychowane w tradycyjnej rodzinie, bez zbytków, w skromności. Pieczę nad nimi sprawuje ojciec, jako głowa rodziny. Aśka poznaje młodego artystę, zakochuje się w nim. Poświęca się dla niego, bo przecież tak była wychowana, żeby służyć i być podporządkowaną mężowi. Opowiadanie smutne, przynajmniej ja tak odczułam. Niosące ze sobą przesłanie, że nie należy poświęcać się nawet dla męża, który i tak ma to wszystko gdzieś, a przysporzy to jedynie cierpienia. Każde z opowiadań jest inne, ale lustruje społeczeństwo polskie, ich wady. Wniosek z tego taki, że mimo iż czasy się zmieniają, ludzkie charaktery niestety nie. Nadal jesteśmy nastawieni na władzę, mamonę. Jest to smutne. Ale książka napisana po mistrzowsku, błyskotliwa, dowcipna. Dehnel pokazał na co go stać.

Jacek Dehnel - poeta, prozaik, tłumacz, malarz urodził się 1 maja w 1980 roku w Gdańsku. Autor kilkunastu zbiorów poetyckich, powieści, nowel i opowiadań. Publikował m.in. w „Studium”, „Toposie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Tytule” i „Kwartalniku Artystycznym”. Jest felietonistą „Polityki” oraz portalu „Wirtualna Polska”. Wielokrotnie nagradzany. Uznanie krytyków przyniosła mu "Lala" wydana w 2006 r. Za tę powieść otrzymał Paszport "Polityki". Rok wcześniej został uhonorowany prestiżową Nagrodą Fundacji im. Kościelskich. W marcu 2009 roku został nominowany do Nagrody Nike za książkę „Balzakiana”. Od kilku lat prowadzi w Telewizji Polskiej magazyn kulturalny "Łossskot" (wspólnie z Tymonem Tymańskim i Maciejem Chmielem). Zasiada również w radzie programowej Galerii Zachęta. W listopadzie 2008 r. Rada Języka Polskiego przyznała Dehnelowi tytuł Honorowego Ambasadora Polszczyzny. Jego twórczość była tłumaczona na niemiecki, hebrajski, niemiecki, włoski i słowacki.