Z okazji 100. rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy Komenda Hufca ZHP Brodnica wraz z Urzędem Miejskim w Brodnicy organizują Grę Miejską “Z kart historii Brodnicy”. Celem inicjatywy jest popularyzacja historii miasta oraz upowszechnienie dorobku kultury Brodnicy.

Zadaniem uczestników jest rozegranie Gry i ukończenie jej ze zdobytą jak największą liczbą punktów. By osiągnąć ten cel, uczestnicy będą musieli wykonywać powierzone im zadania. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry przed rozpoczęciem i w trakcie jej trwania.

Gra rozpoczyna się 18 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 na brodnickim Dużym Rynku i zakończy się ok. godz. 16:00. Udział w grze jest bezpłatny. W grze bierze udział 20 zespołów (3-5 osobowych). Decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

1. Regulamin

2. Karta zgłoszenia