Program:


Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
ul. Zamkowa 1
godz. 10.00 – 12.00
14.01 - Folkowy decoupage – zajęcia poprowadzi Anna Komorska (nauczyciel SP w Małkach)
15.01 - Ludowo przez historię - tkactwo zajęcia poprowadzi Grupa Historyczna BARDKO
16.01 - Wycinanki regionalne - zajęcia poprowadzą Anna Grążawaska i Karolina Nadarzewska  z Hufca Pracy w Brodnicy
17.01 - Rękodzieło ludowe- zajęcia poprowadzi Wiesława Hanuszewska –  artystka ludowa
18.01 - Tropy i ślady zwierząt leśnych - zajęcia poprowadzi Marta Roman z Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
21.01 - Polskie stroje ludowe- zajęcia poprowadzą Łucja Zielonko oraz Ewę Kulka – artystki ludowe
22.01 - Folkowy decoupage - zajęcia poprowadzi Anna Komorska
23.01 - Kolorujemy Brodnicę - rysunki stworzone przez artystkę Małgorzatę Iwanowską - Ludwińską
24.01 - Czy dziuplaki to tylko ptaki? - zajęcia poprowadzi Marta Roman z  Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
25.01 - Rzemiosło dawne - zastosowanie gęsich piór, łuki i strzały – zajęcia poprowadzi Grupa Historyczna BARDKO
Zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych zostały dofinansowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Brodnicy