Program Czytanie na ekranie pt. "Chwila na wiersz" jest zbiorem działań, które podjęła brodnicka biblioteka w celu promowania czytania poezji.

Nagrywane jest przez Telewizję Kablową ELTRONIK. Spotkania odbywają się w bibliotece cyklicznie, raz w miesiącu. Tym razem z udziałem uczniów brodnickich szkół i przyjaciół biblioteki czytaliśmy wiersze Edwarda Stachury.

Uczestnicy:

1. Klaudia Łukaszewska – kl. 2 e I Liceum Ogólnokształcące, "Odnalazły się marzenia"

2. Klaudia Zglińska – kl.II e  I Liceum Ogólnokształcące, "Everness"

3. Wiktoria Durnakowska  - kl.II e Technikum Ekonomiczne CKZiU,  "Idź dalej"

4. Alicja Rożentalska – kl.II Technikum Ekonomiczne CKZiU,  "Oto"

5. Klaudia Zabłocka – kl.II Technikum Ekonomiczne CKZiU,  "Dookoła mgła"

6. Bartłomiej Łęgowski – kl.I Technikum Ekonomiczne CKZiU,  "Z nim będziesz szczęśliwa"

7. Kamila Golusińska –  "Rozmowa z panią Sartoris"