Zapraszamy do udziału w nagraniu programu "Chwila na wiersz". Tym razem będziemy czytać wiersze Edwarda Stachury.

Program Czytanie na ekranie pt. "Chwila na wiersz" jest zbiorem działań, które podjęliśmy w celu promowania czytania poezji. Nagrywane jest przez Telewizję Kablową ELTRONIK. Spotkania odbywają się w bibliotece cyklicznie, raz w miesiącu, kolejne odbędzie się 21.11.2018 r. o godz.12.30 w Sali Wazów. Mieszkańców miasta i powiatu  zachęcamy do do udziału w naszym programie.
Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Chojnacka pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych, www.biblioteka.brodnica.pl, tel. 56 6498562.