VII edycja Narodowego Czytania, odbyła się w brodnickiej bibliotece dnia 12.09.2018 r. Tym razem czytaliśmy powieść Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie".

Dzisiejszą uroczystość rozpoczęły uczennice Gimnazjum nr 1 w Brodnicy, które wykonały inscenizację przedstawiającą wywiad ze Stefanem Żeromskim. Fragmenty powieści czytali:  uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W czytanie dzieła Żeromskiego włączyły się również: Magdalena Golubska - Komendant 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy oraz wychowawca 2-1 HP Pani Anna Grążawska. Naszym gościem była również dziennikarka Gazety Pomorskiej Pani Katarzyna Pomianowska. Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udziałsmile.