21.03.2018 roku młodzież z brodnickich szkół średnich czytała wiersze Julii Hartwig.

Uczestnikami kolejnego nagrania "Chwila na wiersz" byli:
Dominika Krajewska - kl. II Technikum Organizacji Reklamy CKZiU "Na przybycie do domu starego bretońskiego kredensu" z wierszy dawnych
Dominika Barczak - kl. II Technikum Organizacji Reklamy CKZiU "Dokąd wędrują"
Agata Fogel – kl.1 I LO "Why not"
Hubert Sarnowski - kl. III a III LO "Wiosenne światło"
Program Czytanie na ekranie pt. "Chwila na wiersz" jest zbiorem działań, które podjęliśmy w celu promowania czytania poezji, która rozwija wyobraźnię, poszerza wiedzę, uczy wielu nowych rzeczy, a także pokazuje różne poglądy i sposoby życia.
Głośne czytanie poezji nagrywane jest przez Telewizję Kablową ELTRONIK.
Spotkania odbywają się w bibliotece cyklicznie, raz w miesiącu, kolejne odbędzie się 25.04.2018 r. o godz.13.00 w Sali Wazów.
Mieszkańców miasta i powiatu  zachęcamy do udziału w naszym programie.
Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Chojnacka pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych, www.biblioteka.brodnica.pl, tel. 564982247.