Zachęcamy wszystkie osoby, zarówno czytelników naszej biblioteki, jak i "mole książkowe" nie korzystające z naszych zbiorów do godnego wyzbywania się nieużytecznych już książek z domu: przyjdź i oddaj bibliotece swoje książki w darze!

Dary książkowe zostaną włączone do zbiorów biblioteki lub wystawione na sprzedaż za symboliczną kwotę na corocznym kiermaszu taniej książki. Wpływy ze sprzedaży książek zostaną wykorzystane na cele statutowe biblioteki. Zapraszamy!