V Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2017”.

 

 

Organizator konkursu:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy

Cele:
a) doskonalenie umiejętności płynnego czytania,
b) propagowanie kultury czytelniczej, nawyku czytania dla przyjemności i zdobywania wiedzy,
c) zachęcanie do czytania książek rozwijających wyobraźnię oraz wzbogacających zasób słownictwa,
d) wdrażanie do zdrowej rywalizacji z umiejętnością przegrywania,
e) utrwalanie nawyku obcowania z literaturą,
f) promowanie mody na czytanie i rozbudzanie pasji czytelnictwa.


Warunki uczestnictwa:
W konkursie biorą udział uczniowie klas I – III szkół ponadgimnazjalnych, z każdej szkoły mogą wziąć udział  max. 4 osoby.
 

Przebieg konkursu:
Uczestnicy konkursu losują dwa fragmenty tekstów wcześniej przygotowanych przez organizatorów imprezy (fragment z literatury pięknej i popularnonaukowej).
Uczestnicy mają 10 min. na zapoznanie się z wylosowanym fragmentem tekstu
i przygotowanie. Czytany tekst nie przekroczy 1 minuty. Prezentacje pięknego czytania oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.


Kryteria oceny:
 a) płynność czytania,
 b) poprawność,
 c) biegłość i wyrazistość,
 d) intonacja głosu,
 e) dykcja.


Data i miejsce konkursu:
08.06.2017 r. godz. 10.00 , Sala Wielka w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1.


Zgłoszenia kandydatów należy kierować telefonicznie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, tel. (56)4982247 do 30  maja 2017 r.

Na mistrzów i uczestników konkursu organizator przygotował ciekawe nagrody!


Zapraszamy!