Zajęcia plastyczne dla dzieci z kl.0 b ze Szkoły Podstawowej nr 2

Co to są marzenia i czy można bez nich żyć? O swoich marzeniach opowiadały dzieci z kl.0 b. Najpierw wysłuchały wiersza Juliana Tuwima "Dyzio Marzyciel", a następnie każde z nich narysowało swoje marzenia. Marzenia te zamknęliśmy w pięknych i magicznych kwiatach - nenufarach, by potem je kolejno uwolnić i dać im czas na spełnienie. Czy się spełnią? Czas pokaże.